PDF Drukuj Email

Moduł Członkowie

Moduł enova Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.

Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:

- członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji

- członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji.

Ewidencja członków obejmuje:

- rejestrację danych członka lub kandydata na członka

- powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów

- procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

Funkcjonalność składek członkowskich obejmuje:

- definiowanie zasad naliczania składek, z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków

- okresowe naliczanie składek członkowskich

- rejestrację wpłacanych składek

- kontrolę stanu opłacenia składek(ściągalności składek),

- ustalanie sald wpłaconych

- składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco,

- umarzanie składek członkowskich.

Ewidencja składak zintegrowana jest z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych, co zapewnia wspólne dla całego systemu enova zarządzanie płatnościami, a także z modułem Księga Handlowa oraz modułem Handel.

 

Dane Kontaktowe

Complex System - Autoryzowany Partner Enova

Kraków
ul. Mała Góra 14E/135
30-864 Kraków
tel: +48 12 446 65 88
mobile: +48 500 683 410

Nowy Sącz
ul. Browarna 46/3
33-300 Nowy Sącz
tel: +48 18 521 13 88
mobile: +48 500 683 410

www.ComplexSystem.pl
www.EnovaDlaBiznesu.pl

biuro@complexsystem.pl