Integracja enova z usługą MULTIINFO

Współpraca systemu enova z usługą MultiInfo została opracowana przez firmę INITIUS (www.initius.pl).
Na potrzeby agencji pracy tymczasowej wykonane zostało rozszerzenie systemu enova, pozwalające na utrzymanie ciągłego kontaktu z pracownikami. Operator może wysłać SMS-a o dowolnej treści do grupy pracowników. Odpowiedź pracownika jest automatycznie rejestrowana w systemie enova na liście nieprzeczytanych wiadomości oraz może być przeglądana z poziomu kartoteki pracownika jako pełna historia korespondencji. Takie wykorzystanie usługi MultiInfo to tylko jedna z wielu możliwości. Nietrudno sobie wyobrazić inne zastosowania usługi w zestawieniu z możliwościami systemu enova np.:

 • powiadamianie o przyjęciu zamówienia i postępach w jego realizacji
 • informowanie o wystawieniu faktury cyklicznej
 • potwierdzanie zamówień złożonych drogą mailową
 • zgłoszenie planowanej nieobecności pracownika z automatyczną rejestracją w module kadrowym z możliwością wysłania informacji zwrotnej o jej przyjęciu bądź odrzuceniu
 • automatyczne informowanie o cenach produktów, z możliwością wysłania zapytania o konkretny produkt (współpraca z przedstawicielami handlowymi, akwizytorami, klientami)
 • informowanie o realizacji procesu naprawy serwisowej, automatyczne lub zwrotne na podstawie zapytania od klienta
 • informowanie o zaległych płatnościach
 • przydzielanie zadań operatorom systemu enova
 • przeprowadzanie ankiet (w ramach kampanii CRM)
 • dodatkowa autoryzacja przy edycji, kasowaniu wybranych danych wprowadzonych do systemu enova
 • i inne, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika systemu

Przykładowe zrzuty ekranu:

Rysunek 1 - Wysłanie wiadomości SMS do listy pracowników

Rysunek 2 - Lista odebranych wiadomości

Rysunek 3 - Historia korespondencji pracownika

 

Dane Kontaktowe

Complex System - Autoryzowany Partner Enova

Kraków
ul. Mała Góra 14E/135
30-864 Kraków
tel: +48 12 446 65 88
mobile: +48 500 683 410

Nowy Sącz
ul. Browarna 46/3
33-300 Nowy Sącz
tel: +48 18 521 13 88
mobile: +48 500 683 410

www.ComplexSystem.pl
www.EnovaDlaBiznesu.pl

biuro@complexsystem.pl