enova na stacji paliw

Rozwiązanie niszowe z udziałem systemu enova jest dedykowane pojedynczym stacjom paliw jak i dla sieci. Integracja programu PetrOil ze  sterownikami firmy Petromis oraz z programem  enova zapewnia Klientowi  kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży paliw oraz dowolnej ilości innych towarów dostępnych na stacjach.  Funkcjonalności programu enova pozwalają użytkownikom objąć jednym, zintegrowanym systemem zarządzania całość procesów biznesowych występujących w pojedynczej stacji paliw lub w ich sieci.
PetrOil jest aplikacją dedykowaną do obsługi stacji paliw opartych na dystrybutorach obsługiwanych przez sterowniki firmy Petromis.
Program wraz  z dystrybutorami może pracować w trzech trybach;

 1. tryb ręczny (najczęściej stosowany)– każde tankowanie powoduje zablokowanie dystrybutora do czasu wystawienia dokumentu sprzedaży,
 2. tryb automatyczny – tankowania z wybranego dystrybutora są automatycznie rejestrowanedo bufora tankowań po czym dystrybutor  jest uwalniany,
 3. tryb buforowy – możliwość ustawienia bufora tankowań dla dystrybutora co powoduje, że blokowany on jest po wykonaniu określonej liczby tankowań (dane o tankowaniach przechowywane są w buforze tankowań)

PetrOil umożliwia wykonanie następujących operacji:

 • zablokowanie, odblokowanie, uwolnienie, zapalanie, gaszenie dystrybutora,
 • odczyt liczników dystrybutorów,
 • wyświetlanie zestawienia wydanego paliwa
 • wystawianie dokumentów sprzedaży
 • anulowanie operacji i usunięcie pozycji z listy sprzedaży /wg uprawnień/
 • definiowanie ilości paliwa do nalania według wartości  lub ilości  paliwa
 • blokowanie programu
 • obsługę ekranu dotykowego
 • zhierarchizowany dostęp do programu / zróżnicowanie uprawnień użytkowników/.


Interfejs - jest prosty a obsługa programu jest łatwa i  intuicyjna.
W trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży, operator ma możliwość obserwacji dystrybutorów oraz zarządzania ich pracą. W tym celu ekran został podzielony na trzy obszary.

 1. góra     – pasek narzędzi
 2. środek – przedstawia okienka umożliwiające bieżące śledzenie pracy i stany dystrybutorów
 3. dół       – pozwala na wystawianie dokumentów sprzedaży

Stany dystrybutorów:
Na widoku Okna dystrybutorów każdy z dystrybutorów jest przedstawiony jako pojedyncze okienko, na którym wyświetlane są następujące informacje:

 • Stan dystrybutora w postaci ikony
 • Numer dystrybutora
 • Aktualnie aktywny wąż
 • Liczba litrów
 • Należność za paliwo
 • Cena paliwa
 • Rodzaj paliwa /w postaci ikony/


Zestawienia
W oknie Zestawienia wydanego paliwa istnie możliwość filtrowania zestawień na podstawie:

 • okresu
 • typu paliwa
 • numeru dystrybutora

Pojedyncza instalacja programu może jednocześnie zarządzać maksymalnie 32 dystrybutorami.

 

Dane Kontaktowe

Complex System - Autoryzowany Partner Enova

Kraków
ul. Mała Góra 14E/135
30-864 Kraków
tel: +48 12 446 65 88
mobile: +48 500 683 410

Nowy Sącz
ul. Browarna 46/3
33-300 Nowy Sącz
tel: +48 18 521 13 88
mobile: +48 500 683 410

www.ComplexSystem.pl
www.EnovaDlaBiznesu.pl

biuro@complexsystem.pl