Rozliczanie nieobecności pracowników

 

W praktyce pracodawca dłużej musi oczekiwać na taką informację, a nawet terminowe dostarczenie informacji o nieobecności nie gwarantuje, że naliczone listy płac zawierają poprawne dane, a przekazane na konto pracownika wynagrodzenie nie uwzględnia faktu nieobecności. Także dodatkową trudność dla kalkulacji płac stanowi niewiedza o przyczynie nieobecności. 
Jeżeli nie odnotujemy nieobecności, a ona się pojawi, potrzebna będzie korekta wynagrodzenia. Jeżeli nie znając przyczyny nieobecności odnotujemy pracownikowi „NN” a dostarczy nam zwolnienie lekarskie konieczne będzie wyrównanie wynagrodzenia i korekta deklaracji ZUS. Jeszcze gorzej, gdy pracownik po powrocie z urlopu przynosi nam zwolnienie lekarskie. Również w tym przypadku potrzebna będzie korekta wynagrodzenia i wypłata zasiłku.

Producenci oprogramowania do zarządzania w różny sposób starają się poradzić sobie z tym nie tylko obliczeniowym problemem (szczególnie, że w tle mamy Program Płatnika, który do tolerancyjnych i elastycznych nie należy). Najprostszym choć czasochłonnym rozwiązaniem jest ręczna korekta danych. Czy można jednak wygodnie, szybko i automatycznie rozliczyć takie nieobecności? Okazuje się, że tak.

W programie enova Kadry i Płace oraz enova HR to standardowa procedura, nie nakładająca na Użytkownika programu dodatkowych obowiązków, poza koniecznością odnotowania kolejnej nieobecności pracownika. enova Kadry i Płace oraz enova HR należą do nielicznej grupy programów, które pozwalają na wpisywanie wielu nieobecności w tym samym okresie. Kolejne nieobecności korygują wcześniej wpisane. Program automatycznie wycofa nienależne wynagrodzenie za czas pracy i naliczy wynagrodzenie lub zasiłek za okres nieobecności. Jeżeli następstwem korekty jest zmiana wysokości przysługującego wynagrodzenia za czas choroby / zasiłku z 80% do 100% program automatycznie naliczy odpowiednie wyrównanie. Automatycznie przeliczone zostaną również wszystkie zależne od czasu pracy / nieobecności elementy wynagrodzenia (w tym dodatki stażowe, do których z jednej strony pracownik zachowuje prawo w okresie usprawiedliwionej nieobecności, a z drugiej strony elementy wypłacane w okresie nieobecności nie stanowią podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne).

Pamiętając o tym, że zwolnienie chorobowe przerywa bieg urlopu wypoczynkowe program enova Kadry i Płace, nie tylko samoczynnie wycofa nienależne wynagrodzenie urlopowe i naliczy zasiłek chorobowy wypłaty, ale również skoryguje wartość pozostającego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

 

Dane Kontaktowe

Complex System - Autoryzowany Partner Enova

Kraków
ul. Mała Góra 14E/135
30-864 Kraków
tel: +48 12 446 65 88
mobile: +48 500 683 410

Nowy Sącz
ul. Browarna 46/3
33-300 Nowy Sącz
tel: +48 18 521 13 88
mobile: +48 500 683 410

www.ComplexSystem.pl
www.EnovaDlaBiznesu.pl

biuro@complexsystem.pl