PDF Drukuj Email

Moduł Preliminarz Ewidencja Środków Pieniężnych

Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych. Moduł ten jest nowością w ofercie enova pozwala:

1. zaprezentować  prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:

a) konkretne dni

b) tygodnie

c) miesiące

2. zaprezentować  prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:

a) kontrahentów, lub grupy kontrahentów

b) pracowników

c) urzędy

3. wprowadzić plany przepływów finansowych na danych okres w ujęciu:

a) globalnym,

b) szczegółowym, wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, wynagrodzenie dla przyszłych  nowych pracowników).

4. Śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza, z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów

5. Możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy6

6. Dokonywać analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.) – kolejna wersja modułu.

Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych  stanowi dla firmy dobre narzędzie do:

- prognozowania i kontroli płynności finansowej

- redukcji ryzyka utraty płynności

- szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności

- zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej

- racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców

 

Dane Kontaktowe

Complex System - Autoryzowany Partner Enova

Kraków
ul. Mała Góra 14E/135
30-864 Kraków
tel: +48 12 446 65 88
mobile: +48 500 683 410

Nowy Sącz
ul. Browarna 46/3
33-300 Nowy Sącz
tel: +48 18 521 13 88
mobile: +48 500 683 410

www.ComplexSystem.pl
www.EnovaDlaBiznesu.pl

biuro@complexsystem.pl