enova System Ewidencji Przedmiotów (środków trwałych / wyposażenia) z wykorzystaniem techniki RFID – SEP

Główne założenia systemu:

  • celem systemu jest szybkie, sprawne i bezbłędne dokonanie spisu przedmiotów w wyznaczonych lokalizacjach i zminimalizowanie operacji papierowych do absolutnego (wynikającego z przepisów) minimum
  • system może pracować ‘samodzielnie”, dokonując znakowania i spisów przedmiotów oraz drukując arkusze spisowe na podstawie odczytów czytników mobilnych lub być rozszerzeniem istniejącego systemu ewidencji środków trwałych i wyposażenia przez integracje lub wymianę danych
  • opcjonalnie członkowie komisji spisowych mogą być wyposażeni w indywidualne karty identyfikacyjne RFID, a system może nadzorować ich udział w procesie spisowym
  • przedmioty i pomieszczenia znakowane są tagami/etykietami RFID UHF Gen2
  • każdy przedmiot objęty ewidencja otrzymuje tag z indywidualnym numerem, także w sytuacji, gdy kilka przedmiotów razem stanowi jeden „księgowy środek trwały”
  • system nadaje unikalna numeracje tagów RFID dla przedmiotów według standardów GS1 i EPCglobal – kod GIAI przekształcony na EPC-96
  • system nadaje unikalna numeracje tagów RFID dla pomieszczeń według standardów GS1 i EPCglobal – kod SGLN przekształcony na EPC-96
  • system w czasie pracy „widzi” jedynie tagi oznakowane według ustalonego standardu
  • standardowo zapis numeru można dokonać tylko do „czystego” tagu, czyli nie można zmodyfikować istniejącego zapisu wykonanego zgodnie z wymaganiami systemu
 

Dane Kontaktowe

Complex System - Autoryzowany Partner Enova

Kraków
ul. Mała Góra 14E/135
30-864 Kraków
tel: +48 12 446 65 88
mobile: +48 500 683 410

Nowy Sącz
ul. Browarna 46/3
33-300 Nowy Sącz
tel: +48 18 521 13 88
mobile: +48 500 683 410

www.ComplexSystem.pl
www.EnovaDlaBiznesu.pl

biuro@complexsystem.pl